JCI e-Koda üldkogu

calendar

Päev/Aeg
13.11.20 - 18:00 - 23:59
Studio Mindz


Olete oodatud osalema R, 13.11.2020 toimuval JCI e-Koja üldkogul ning sellele eelneval seminaril ja järgneval koos laulmisel-tantsimisel.
Palun haarake meelepärast sööki-jooki kaasa teistega jagamiseks ühisele lauale.
e-Kodalastele on seminaril osalemine prii, külalistelt on väike annetus teretulnud.
Ajakava:
kl 18.00 kogunemine ja tervitusjook
kl 18.15-19.45 NLP praktiline seminar, koolitaja Raido Rõivas
kl 20.00 üldkogu
… sumisemine, tants ja laul keskööni
Registreerimine:
Oma tulekust palun anna märku märkides FB-s “going” https://www.facebook.com/events/342689630266073
Üldkogu päevakord:
1. Koosoleku avamine, külaliste tutvustamine
2. Kreedo
3. Kvoorumi kontroll
5. Üldkogu juhataja ja protokollija kinnitamine
6. Päevakorra kinnitamine
7. Ülevaade 2020. aastast
8. Liikmekandidaatide tutvustamine, vastuvõtmine/väljaarvamine
9. Uus kvoorumi kontroll
10. 2021. aasta liikmemaks ja tasumise kord
11. Häältelugemise komisjoni valimine
12. 2021. aasta juhatuse kandidaatide ülesseadmine
13. 2021. aasta juhatuse valimine ja kinnitamine
14. Tulevased üritused ja 2021 plaanid
15. Sõnavõtud, koosoleku lõpetamine, õnnitlused

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube