SDG-de koolitus JCI Toomemäe kojale

calendar

Päev/Aeg
28.05.20 - 20:00


JCI SDG koolitus JCI Toomemäe kojale

JCI on ÜRO strateegiline partner ning oleme pühendunud SDG-de ehk säästva arengu eesmärkide saavutamisele aastaks 2030. Nii olemegi käesoleval aastal võtnud fookusesse laiahaardelise SDG-de tutvustamise JCI liikmeskonnas. Selle eesmärgiks on SDG-de rakendamine JCI Estonia projektidesse ja strateegiasse (nii rahvuskoja kui soovitavalt ka kohalike kodade tasandil).

Aprillis toimus kaks SDG-sid tutvustavat koolitust, kus said osaleda kõik JCI liikmed ja huvilised ning kus alustasime JCI Estonia kõige olulisemate SDG-de väljaselgitamisega. Küll aga on edasiliikumiseks tarvis välja selgitada ka kohalike kodade põhiväärtuste ning strateegiatega sobivad SDG-d. Seepärast viime maikuu jooksul läbi SDG lühikoolitused igas kohalikus kojas.

Koolitustel tutvustame kestliku arengu kontseptsiooni ja eesmärke. Seejärel arutleme selle üle, kuidas siduda SDG-d ja JCI: meie ühised vajadused, võimalused ja takistused. Lõpptulemusena kaardistame koja prioriteetsemad SDG-d ja edasised sammud.

JCI Toomemäe kojas toimub koolitus 28.05 kell 18-20.

Loodetavasti saame sel korral kohtuda juba päriselus, kuid see täpsustub nädal enne koolitust.

 

Antud koolitus on hea sisend ka meie strateegia planeerimiseks.

 

SDG-sid tutvustab meile JCI Toomemäe liige Anne Rebenits.

Registreerimine: pane kirja oma nimi allpool

Lisainfo:

Anne Rebenits

annerebenits@gmail.com


Liitu üritusega

Registreerimine on lõppenud


Osalejad: 7
  • Kädi Alanurm
  • Anne Rebenits
  • Anne-Liis
  • Veljo Kabin
  • Mare-Liis
  • Sirja Kütt
  • Siim

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube