SDG-sid tutvustav koolitus Tallinna kojale

calendar

Päev/Aeg
26.05.20 - 18:00 - 20:00


JCI Tallinna kojas toimub 26. mail 18.00-20.00 SDG-sid tutvustav koolitus. Koolituse viib läbi Eeva-Liisa Puidet. 🌟
JCI on ÜRO strateegiline partner ning oleme pühendunud SDG-de ehk säästva arengu eesmärkide saavutamisele aastaks 2030. Nii olemegi käesoleval aastal võtnud fookusesse laiahaardelise SDG-de tutvustamise JCI liikmeskonnas. Selle eesmärgiks on SDG-de rakendamine JCI Estonia projektidesse ja strateegiasse (nii rahvuskoja kui soovitavalt ka kohalike kodade tasandil). ❤
Aprillis toimus kaks SDG-sid tutvustavat koolitust, kus said osaleda kõik JCI liikmed ja huvilised ning kus alustasime JCI Estonia kõige olulisemate SDG-de väljaselgitamisega. Küll aga on edasiliikumiseks tarvis välja selgitada ka kohalike kodade põhiväärtuste ning strateegiatega sobivad SDG-d. Seepärast viime maikuu jooksul läbi SDG lühikoolitused igas kohalikus kojas. 👏
Koolitustel tutvustame kestliku arengu kontseptsiooni ja eesmärke. Seejärel arutleme selle üle, kuidas siduda SDG-d ja JCI: meie ühised vajadused, võimalused ja takistused. Lõpptulemusena kaardistame koja prioriteetsemad SDG-d ja edasised sammud. 😁🎉

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube