JCI Haapsalu & JCI Viljandimaa SDG-de koolitus – Kuidas SDG´d praktikasse panna?

calendar

Päev/Aeg
21.05.20 - 18:00 - 20:00


JCI on ÜRO strateegiline partner ning oleme pühendunud SDG-de ehk säästva arengu eesmärkide saavutamisele aastaks 2030. Nii olemegi käesoleval aastal võtnud fookusesse laiahaardelise SDG-de tutvustamise JCI liikmeskonnas. Selle eesmärgiks on SDG-de rakendamine JCI Estonia projektides ja strateegias (nii rahvuskoja kui soovitavalt ka kohalike kodade tasandil).

Aprillis toimus kaks SDG-sid tutvustavat koolitust, kus said osaleda kõik JCI liikmed ja huvilised ning kus alustasime JCI Estonia kõige olulisemate SDG-de väljaselgitamisega. Küll aga on edasiliikumiseks tarvis välja selgitada ka kohalike kodade põhiväärtuste ning strateegiatega sobivad SDG-d. Seepärast viime maikuu jooksul läbi SDG lühikoolitused igas kohalikus kojas.

Koolitustel tutvustame kestliku arengu kontseptsiooni ja eesmärke. Seejärel arutleme selle üle, kuidas siduda SDG-d ja JCI: meie ühised vajadused, võimalused ja takistused. Lõpptulemusena kaardistame koja prioriteetsemad SDG-d ja edasised sammud.

JCI Haapsalu ja JCI Viljandimaa kodade ühine koolitus toimub 21. mail kell 18:00-20:00.

Koolitust viib läbi JCI Estonia president Annet Muru.

 

Registreerimine: palun pane kirja oma nimi allpool


Liitu üritusega

Registreerimine on lõppenud


Osalejad: 3
  • Sigrid Hänni
  • Anne Rebenits
  • Anneli Asser

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube