JCI Maailmakongress 2019

Tere tulemast JCI Maailmakongress 2019 infopessa.

 

2019. aastal toimub Eestis seni suurim konverents, kuhu oodatakse 4000-5000 osalejat 5 kontinendilt ja rohkem kui 100 riigist üle kogu maailma. Tegemist on rahvusvahelise ettevõtlike noorte organisatsiooni JCI iga-aastase traditsioonilise konverentsiga, mille korraldusõiguse 2019. aastaks võitis Eesti.

Konverentsi iseloomustab mahukas programm, mis koosneb haridusprogrammist, meelelahutus- ja kultuuriprogrammist ning ühiskonnale suunatud mõjuprogrammist. 5-päevase põhiprogrammi jooksul toimub üle 100 erineva sündmuse alates maailmatasemel esinejate esinemistest, koolitustest ja töötubadest, ettevõttekülastustest ja ettevõtete messist kuni mahuka meelelahutusprogrammini (ekskursioonid, pidulik gala ja peod).

Konverentsi programmi ettevalmistamisel ja pakkumisel tehakse koostööd paljude Eesti ettevõtetega, samuti kaasatakse konverentsi korraldusse ja Eesti turundusse paljud Eesti avaliku ja erasektori partnerid ning teenusepakkujad.

Konverentsi eellugu

JCI (Junior Chamber International) Estonia korraldas 2006. aastal Tallinnas JCI Euroopa Konverentsi, mida tuuakse kõrge kvaliteedi ja suurepärase programmi tõttu tänaseni järgmistele konverentsikorraldajatele eeskujuks.

JCI Euroopa Konverents 2006 numbrites:

 • 2600 osalejat üle kogu maailma.
 • 4 päeva ja 6 paralleelprogrammi sisukaid koolitusi, seminare ja ettekandeid.
 • 6 päeva töökoosolekuid JCI rahvuskodade presidentidele.
 • Tradeshow – kolmepäevane mess ettevõtetele ja organisatsioonidele.
 • Õhtused teemapeod (3 õhtut) ja pidulik gala.
 • 7-päevane kultuuriprogramm, mis kattis ära kogu Eesti.
 • 160 inimest (JCI liikmed ja vabatahtlikud) konverentsi korraldusmeeskonnas.
 • Perioodil 11.-18. juuni 2006 broneeriti konverentsi ametlikes hotellides kokku 6083 voodikohta.
 • 17 liinibussi olid igapäevaselt kasutuses osalejate transpordiks.
 • Serveeriti 6150 sooja lõunasööki.
 • Kogueelarve: 1 miljon eurot.

Konverents viidi ellu Tallinna linna, EAS-i ja erasektori partnerite toel.

JCI World Congress 2019 Eestis, Tallinnas

Kongressi põhiprogramm kestab kokku 5 päeva, mille jooksul pakutakse osalejatele enam kui 190 tundi sisukaid koolitusi, seminare, töötubasid ja maailmatasemel esinejaid. Konverentsi programmi osana toimub Tradeshow, mille raames kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted saavad tutvustada oma tooteid ja teenuseid ning luua ärikontakte. Lisaks haridus- ja äriprogrammile on konverentsi programmis ettevõttekülastused, vabaaja- ja kultuuriprogramm, mille kaudu tutvustatakse külalistele Eestit ning tuntud ja tunnustatud Eesti inimesi ja ettevõtteid. Programmi põhiosa sündmused toimuvad Tallinnas, kuid eriprogrammid viivad külalisi ka teistesse Eesti paikadesse.

Lisaks põhiprogrammile pakutakse osalejatele eel- ja järelprogrammi.

Konverentsi korraldavad JCI Estonia kohalike kodade liikmed ja vabatahtlikud. Konverentsi korraldusse kaasatakse suur hulk kohalikke ja ka rahvusvahelisi partnereid.

JCI Maailmakongress 2019 programmi fookusteks on:

 • Äri. Konverentsi programmi osana toimuv Business programm pakub osalejatele võimalust arendada konverentsi jooksul prototüübini välja uus äriidee või täiendada olemasolevat teenust/toodet.

 • Digi ja tehnoloogia. Eesti on kogu maailmas tuntud oma innovaatiliste tehnoloogia valdkonna toodete-teenuste ja edukate tehnoloogiaettevõtete poolest. Digi ja tehnoloogia programmis tuuakse osalejateni maailma muutnud Eesti tuntud ettevõtete (näiteks TransferWise, Taxify) edulood, aga räägitakse tehnoloogia ja digimaailma arengutest laiemalt (sh tehisintellekt äris, krüptovaluuta jm).

 • Isiklik areng. Isikliku arengu programmis pakutakse osalejatele suurt hulka erinevaid praktilisi töötubasid ja koolitusi ning maailmatasemel tippesinejaid.

 • Ühiskond. Üks konverentsi põhiosadest on Let’s Do It foorum. Selle aasta 15. septembril korraldavad Let’s Do It koostöös JCI-ga ülemaailmse koristuspäeva. 2019. aasta JCI Maailmakongressil vaadatakse 2018. aasta koristuspäevale tagasi ning arutletakse selle üle, kuidas maailma puhtana hoida.

Konverentsi programm koosneb järgmistest osadest:

 • Kongressi eelprogramm (Maailmaorganisatsiooni juhatuse liikmete kandidaatide koolitused; piirkondade rahvuskodade töökoosolekud; ekskursiooniprogramm).

 • JCI üldkogu (General Assembly) – rahvuskodade presidentide ja JCI peakorteri aastakoosolek, kus vaadatakse üle aasta tegevused, võetakse vastu olulised juhtimisotsused, kinnitatakse tulevased JCI suursündmuste korraldajad ning valitakse organisatsioonile uus president ja juhatus.

 • JCI ametlikud koolitused (JCI Impact, JC Presenter, JCI Social Responsibility, JCI Project management, JCI Networking, JCI Admin, JCI Achive, JCI Effective Communication, JCI Effective Leadership, JCI Effective Meetings).

 • Ettevõttekülastused – tutvumine Eesti edukate ettevõtete ning ettevõtjatega.

 • Seminarid, töötoad ja loengud, mille käigus Eesti ja rahvusvahelised esinejad, oma ala professionaalid jagavad teadmisi, parimaid praktikaid, inspiratsiooni jne erinevates äri- ja eluvaldkondades.

 • Tradeshow – Eesti ettevõtete (toodete-teenuste) ja JCI sündmuste mess – võimalus tutvustada oma tooteid, teenuseid, sündmusi ning luua rahvusvahelisi kontakte.

 • Kultuuri- ja vaba aja programm – ekskursioonid ja väljasõidud Eesti eri paikadesse külalistele kohaliku kultuuri, looduse ja elu-oluga tutvumiseks.

 • TOYP (Ten Outstanding Young Persons) ja JCI pidulik auhinnatseremoonia, kus tunnustatakse JCI parimaid ning antakse välja TOYP laureaaditiitlid neile noortele ettevõtlikele inimestele maailmas, kes on eelneval aastal paistnud silma märkimisväärsete tulemustega oma tegevusalal ning algatanud positiivseid muutusi.

 • Konverentsi pidulik lõpugala.

 • Konverentsi järelprogramm JCI peakorteri esindajatele ning külalistele, kes soovivad Eestisse jääda kauemaks.

Eesti kui sihtkoha ja konverentsi turundus

JCI Maailmakongress on muuhulgas üks suuremaid Eesti turundussündmusi. Konverentsi eelsel perioodil, konverentsi ajal kui ka konverentsi järel toimub suur hulk turundussündmusi ja -tegevusi Eesti inimeste ja ettevõtete tutvustamiseks maailmas.

Konverentsi korraldusmeeskonna ja JCI Estonia kohalike kodade liikmete osalusel pühendutakse 2018. ja 2019. aastal Eesti kui sihtkoha ning konverentsi aktiivsele turundusele. Eestit tutvustatakse maailmale kui maagilist riiki, mis on pealtnäha pisike ja õrn, kuid kust pärit inimesed suudavad mõelda teisiti ja paista maailmas silma. Räägime lugusid tuntud eestlastest ja eestlaste ettevõtmistest maailmas ning toome inimesteni pildid kaunist Eesti loodusest.

Eesti kui sihtkoha ja konverentsi turundamiseks osaletakse JCI Eesti delegatsioonidega mitmetel suurtel rahvusvahelistel JCI sündmustel, millest olulisemateks on 2018. aasta oktoobri lõpus algav JCI Maailmakongress Indias, Goas, samuti teised suured piirkondlikud konverentsid (Africa and Middle East 2019; America ́s Area Conference 2019; European Conference 2019 Prantsusmaa; Asia and Pasific Area Conference 2019), lisaks paljud muud väiksemad rahvusvahelised JCI sündmused.

Konverentsi mõju Eestile

Konverentsi korraldusse on partneritena kaasatud nii avaliku kui erasektori koostööpartnerid ning konverentsi elluviimiseks kasutatakse suurt hulka kohalikke toodete- ja teenuste pakkujaid.

Arvestades, et keskmine konverentsikülastaja toob Eestisse 2500–3000 eurot, on konverentsi hinnanguline panus Eesti majandusse ca 13 miljonit eurot.

Konverentsi kontaktid:

Kai Kuusik-Greenbaum

JCI Maailmakongress 2019 projektijuht

Eesti Ettevõtlike Noorte Koda

+372 53424670

kai.kuusik-greenbaum@jciwc2019.com

www.jciwc2019.com

www.jci.cc

—————————-

JCI (Junior Chamber International) on enam kui saja-aastase ajalooga rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, kuhu kuuluvad 18- kuni 40-aastased aktiivsed inimesed. Tegutsedes täna 117 maailma riigis ning ühendades enam kui 150 000 liiget, on JCI peamine ülesanne pakkuda arenguvõimalusi, mis julgustavad looma positiivseid muutusi.

Eestis tegutseb JCI alates aastast 1989 ning organisatsiooniga on igapäevaselt seotud üle 500 liidri, kes on juhid, ettevõtjad ja oma ala spetsialistid. Läbi aastate on meie fookuses olnud noorte sotsiaalse vastutustunde arendamine ja juhivõimete kujundamine, vabale ettevõtlusele kaasa aitamine, ettevõtluse eetika kujundamine, ühiskonna arengus toimuvate positiivset muutust loovate protsesside toetamine, liikmetevahelise läbikäimise korraldamine ja rahvusvaheliste suhete arendamine ning heategevuslik teaduse, kultuuri, hariduse, spordi, tervishoiu, sotsiaalhoolekande, loodushoiu ja elukeskkonna toetamine avalikes huvides.

© Copyright 2018
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebooktwitteryoutube