Mis on JCI?

jcitutvustus1
jcitutvustus2

 

Junior Chamber International on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, kuhu kuuluvad 18-40 a. vanused aktiivsed inimesed. Tegutsedes täna rohkem kui sajas maailma riigis, on JCI eesmärkideks noorte inimeste juhioskuste ja sotsiaalse vastutustunde arendamine, vabale ettevõtlusele kaasaaitamine, ühiskonnas toimuvate positiivsete protsesside toetamine ja algatamine, rahvusvaheliste suhete arendamine.

Õppimine läbi tegevuse

Kooskäimise eesmärgiks on õppida läbi tegevuse. Seetõttu paneme suurt rõhku oma liikmete arendamisele ja juhtimiskoolitusele. Iga koja liige saab olla ühes valitud ametis üks aasta, mis tähendab pidevat rotatsiooni ja liikme jaoks edasiliikumisvõimalust. Juhtimine eri tasanditel, projektide algatamine ja neis osalemine, mitmekesine kojasisene- ning rahvusvaheline koolitus pakub kogemusi eluks ja professionaalseks arenguks. Tänaseks on noortekojas ennast arendanud ja eneseteostust leidnud enam kui 24 miljonit inimest üle maailma.

Uute juhtide kasvatamine

Noortekoda pakub võimalust õppida juhiks – et omandatud kogemusi töös, ettevõtluses, ühiskondlikus tegevuses või poliitikas rakendada. Teisest küljest toodab ta ühiskonnale hästi ettevalmistatud juhte, kes on suutelised oskuslikult tegutsema erinevates, muuhulgas ühiskondlikes valdkondades. Noortekoda on mittepoliitiline organisatsioon. Samas ei ole liikmetel keelatud poliitikas või poliitilistes ühendustes osaleda.

Hästi toimiv kontaktvõrgustik

Noortekoja liikmeskond moodustab omamoodi kontaktvõrgustiku. Siin saab luua nii töökontakte, ärisidemeid, kui ka lihtsalt sõprussidemeid. Sidemed strateegiliste partnerite ja toetajatega võimaldavad viimastel leida sobivaid inimesi oma struktuuridesse, konsulteerida erinevate valdkondade spetsialistidega, tellida lektoreid ja koolitusi, korraldada mõttetalguid, arvamusküsitlusi ja palju muud.

Mitmekülgne rahvusvaheline suhtlemine

Junior Chamber International on rahvusvaheline organisatsioon, mis pakub koostöö- ja suhtlemisvõimalusi, rahvusvahelisi ärikontakte ja kõrgetasemelist koolitust. Noortekoja maailmakongressid ja piirkondlikud aastakonverentsid on avatud kõigile JCI liikmetele. Kodadevahelised twinning-projektid pakuvad ühiseid tegutsemisvõimalusi eri riikide liikmete vahel kõikides Noortekoja tegevusvaldkondades.

Kui tahad teada, mida põnevat oleme aastate jooksul teinud, kiika siia

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube