Juhtimine

Eesti Ettevõtlike Noorte Koda järgib JCI põhimõtet “One Year to Lead”. See võimaldab koja liikmetel läbi teha erinevad ametikohad küllalt lühikese aja jooksul ning sunnib ka pingutama, et aasta jooksul tehtud tegevused kõik tehtud saaks! Koja juhatus valitakse igal aastal korralisel üldkogul, mis toimub aastakonverentsi ajal.

JCI Estonia MTÜ tegutseb vastavalt vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele  www.ngo.ee/eetikakoodeks

 

 • JCI Estonia Strateegiline arengukava 2015-2018

  file-pdf-acrobat Strateegiline arengukava

 • Mittetulundusühing JCI Estonia põhikiri

  file-pdf-acrobat Lae dokument siit

 • Majandusaasta aruanded

  file-pdf-acrobat Majandusaasta aruanne 2018

  file-pdf-acrobat Majandusaasta aruanne 2017

  file-pdf-acrobat Majandusaasta aruanne 2016

  file-pdf-acrobat Majandusaasta aruanne 2015

  file-pdf-acrobat Majandusaasta aruanne 2014

  file-pdf-acrobat Majandusaasta aruanne 2013

 • Maailmakojas juurutatud 1987. a, et julgustada ja tunnustada Rahvuskodasid aitama JCI-d administreerimisel, tagamaks organisatsiooni areng tulevikus.

  JCI Estonial on oma 100% efektiivsuse programm. Alates 2002. aastast antakse välja auhinda ”100% efektiivne koda”.

  Selle auhinna eesmärgiks on olnud tunnustada ja toetada kvaliteeti organisatsioonikultuuris.
  Auhind on antud korrektse asjaajamisega ja tegusale LOM-ile. 100% efektiivsuse programm käivitati selleks, et tõsta meie organisatsiooni kvaliteeti ja üksteisele antud lubaduste täitmist. 100% efektiivse koja programmi täitmist jälgib JCI Estonia GenSec.

  Programm ei ole kodadevahelise võitluse koht, vaid eelkõige võimalus näidata LOM-i väärtust partnerina teistele kodadele ja partneritele väljaspool JCI-d.

  Programm jaguneb kaheks – administratiiv- ja tegevuspõhiseks. Tulemuste hindamisel võetakse arvesse koja suurust ning efektiivsust väljendab edaspidi LOM-ile omistatud reiting, mitte saavutatud koht edetabelis.

  I OSA – Administratiivsed eesmärgid

  Sisaldab kokku 9 kategooriat ning võimaldab koguda 110 punkti, mis on 55% 100% efektiivsusprogrammi punktide koguarvust.

  II OSA – Tegevuspõhised eesmärgid

  Sisaldab kokku 6 kategooriat ning võimaldades koguda kokku 90 punkti, mis on 45% 100% efektiivsusprogrammi punktide koguarvust.

  Iga LOM saab endale kahekohalise hinde/reitingu,

  mis väljendab koja efektiivsust kahe olulise valdkonna eesmärkide täitmisel.

  Hindeid anname mõlema valdkonna kohta eraldi ning diferentseeritult järgmiselt:

  A – 90-100%
  B – 80-90%
  C – 70-80%
  D – 60-70%
  E – 50-60%

  Hindamismetoodika annab igale LOM-il võimaluse I osas saada hindeks A ja seda isegi mõne väiksema tegevuse hilinemisega (inimlik eksimus vms.).

  Hinne A esimeses osas peaks väljendama olukorda, kus LOM-il on olemas kõik eeldused koostööks ja kasvuks (seega olulised inimesed, kellele LOM tugineb). Sellisel juhul on olemas kõik eeldused II osa nõrgema hinde erinevate meetmetega parandamiseks.

  Kui koda parandab oma II osa hinnet/reitingut lisapunktide arvelt, lisatakse hindele “-” märk. Sellega saame eristada, kas hinne on saadud põhiosa eest või lisapunktidega (punktid, mille saamine ei väljenda otseselt vajaliku efektiivsust, kui sellist.

  Seega saades 110 punkti I osas ja 90 punkti II osas, on LOM efektiivsus tasemel AA

  I osas 100 punkti ja II osas 80 punkti annab taseme AB+
  I osas 100 punkti ja II osas näiteks 60 punkti annab taseme AD+. Kui koda parandab oma II osa punktitulemust lisapunktidega näiteks 90 punktini, siis see annab taseme AA-.

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube