JCI Forest

JCI ForEST

Kas teadsite, et suur osa Eesti põlismetsadest on tänaseks hävinud, koos vastava metsatüübi ökoloogilise, sotsiaalse, kultuurilise ja hingelise väärtusega. Säärast väärtusliku eluruumi on alles ainult 1% Eesti pindalast. Paneb mõtlema. Mida saame meie teha? Üheks „lageraieprobleemi“ lahenduseks on pakutud püsimetsamajandamist. Mis veel?

Tegelikkuses sai projekt alguse sellest, et ühel kodalasel oli unistus panna kasvama mets, mis sinna ka jääks, kuid mõtte realiseerimiseks vajas ta enda kõrvale sarnaselt mõtlevaid inimesi, kes aitaks ideele tiivad anda.

Projekti avalöök anti JCI Maailmakongress 2019 raames Tallinnas, mil kongressi külalistele müüdi JCI metsa esimesed nimelised puud ja tekitati rahvusvahelist huvi, lootes tulevikus projektiga laiemas maailmas huvi äratada. Puhta maailma päeval välja kommunikeeritud projekti lühitutvustus tõi endaga kaasa esimesed koostööpartnerid.

Tagasihoidlikust unistusest on kasvamas üle-eestiline metsastamise projekt, mis on tänaseks saanud palju suuremad mõõtmed, hõlmates selliseid märksõnu nagu loodusharidus, ökoloogiline jalajälg, püsimetsamajandamine, elurikkus, metsa istutamine ja hooldamine jne.

Projekti partneriteks on täna LHV pank, Forestly Eesti, Püsimetsaühistu. Loodame koostööd teha kohalike omavalitsustega, ELF-iga, KIK-iga, RMK-ga jt metsanduse teemal aktiivsete kaasa rääkijatega.

  1. aasta jooksul on ambitsiooniks välja töötada projekti pikemaajalisem strateegia ning ellu viia esimesed reaalsed tegevused, sh korraldada esimesed metsaistutamise talgud. Ka Sinu puu võib leida koha JCI metsas. Mina istutan – tule sina ka!

Uuenenud projekti täpsemate eesmärkide ja tegevuskava paikapanek jääb 2020. aasta algusesse, mil ootame kõiki huvilisi projekti teemalisele ajurünnakule kaasa mõtlema ning ka projekti meeskonnas kaasa lööma. Oleme avatud kõigile koostööpakkumistele.

Kui soovite kaasa lüüa JCI ForEST projekti tiimis, andke endast märku, saates e-kiri Mariliisile.

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube