Üritused

Feb 2022

 02.02.22 – e-Koja kojalõuna – JCI e-Koda
 23.02.22 – e-Koja presidendi vastuvõtt – JCI e-Koda

Mar 2022

 02.03.22 – e-Koja kojalõuna – JCI e-Koda

Apr 2022

 06.04.22 – e-Koja kojalõuna – JCI e-Koda
 23.04.22 – e-Koja sünnipäev – JCI e-Koda

May 2022

 04.05.22 – e-Koja kojalõuna – JCI e-Koda
 21.05.22 – e-Koja kevadine üldkoosolek – JCI e-Koda

Jun 2022

 01.06.22 – e-Koja kojalõuna – JCI e-Koda

Jul 2022

 06.07.22 – e-Koja kojalõuna – JCI e-Koda

Aug 2022

 03.08.22 – e-Koja kojalõuna – JCI e-Koda

Sep 2022

 07.09.22 – e-Koja kojalõuna – JCI e-Koda

Oct 2022

 05.10.22 – e-Koja kojalõuna – JCI e-Koda
 29.10.22 – e-Koja valimisüldkoosolek – JCI e-Koda

Nov 2022

 02.11.22 – e-Koja kojalõuna – JCI e-Koda

Dec 2022

 07.12.22 – e-Koja kojalõuna – JCI e-Koda
 10.12.22 – e-Koja Give Up – JCI e-Koda

© Copyright 2020
JCI Estonia MTÜ I Reg nr: 80089741 I jci@jci.ee

facebookyoutube