JCI ESTONIA ARENGUFOND

Eesmärk

JCI Estonia Arengufond on MTÜ JCI Estonia raames tegutsev sihtotstarbeline fond, mille eesmärk on toetada:

  • JCI Estonia kohalike kodade liikmeskonna kasvu;
  • JCI Estonia kui organisatsiooni arengut ja tuntuse suurenemist.

Arengufond toetab ainult projekte, mis täidavad eelpool nimetatud eesmärke.

Taotluste esitamine

Toetust saab taotleda vaid MTÜ JCI Estonia liige (ehk kohalik koda) või MTÜ JCI Estonia juhatus.

  • Toetuse taotlemiseks tuleb Nõukogule esitada avaldus e-kirja teel.
  • Vormi projekti kokkuvõtte esitamiseks Nõukogule pärast projekti lõppu leiad siit.
  • Täpsem info toetuse taotlemise kohta Arengufondi vahenditest on kirjas JCI Estonia Arengufondi statuudis.

Nõukogu

JCI Estonia Arengufondi nõukogu koosneb viiest liikmest:

  • Tarmo Saremat (JCI Rakvere) – Nõukogu esimees
  • Kaspar Karik (JCI Toompea) – JCI Estonia president 2023
  • Kaspar Ilves (JCI Tartu)
  • Olev Allik (JCI Toomemäe)
  • Peeter Tars (JCI Tallinn)

Kontakt

Küsimuste puhul saab pöörduda otse Nõukogu esimehe poole:

Tarmo Saremat
arengufond@jci.ee