Nagu igal suuremal organisatsioonil, on meil välja kujunenud oma sõnavara ja lühendid, mida igapäevases suhtlemises kasutame.

Inglisekeelseid lühendeid kasutatakse eelkõige koja tegevustest ja ametikohtadest rääkides. Väikeste riikide (s.h. Eesti) kodades ei kasutata kõiki ametiastmeid.

COM Community ühiskondlik tegevusvaldkond
DIR Director mingit tegevusvaldkonda kureeriv direktor (näit. koolitus direktor, auhinnadirektor)
DP Deputy President I asepresident, tavaliselt järgmise aasta president
EC European Conference eurokonverents
EVP Executive Vice President maailmakoja täidesaatev asepresident
GEN SEC General Secretary peasekretär
GLC General Legal Counsel juriidiline nõuandja
IBN International Business Network rahvusvaheline infovõrk, mille eesmärgiks on anda teavet oma liikmete ärialasest tegevusest ja kontaktisoovidest
IND Individual individuaalne tegevusvaldkond
INT International rahvusvaheline tegevusvaldkond
IPP Immediate Past President eelmise aasta president
ITS International Training Seminar rahvusvaheline koolitusseminar
JC Junior Chamber noortekoda
JCI Junior Chamber International Rahvusvaheline Noortekoda
LIO Local Information Officer kohaliku koja teavitaja
LOM Local Organization Member kohalik koda
MC Master of Ceremonies tseremooniameister
MIO Marketing and Information Officer turundusjuht
NOM National Organization Member rahvuslik koda
NP National President rahvuskoja president
NPP National Past President rahvuskoja eelmise aasta president
NS National Secretary rahvuskoja sekretär
NT National Treasurer rahvuskoja varahoidja
PM Project Manager projektijuht
Pres President president
Sec Secretary sekretär
SEN Senator senaator
TOYP The Outstanding Young Person JCI rahvusvaheline programm, mille raames igal aastal auhinnatakse 18-40 aastaseid noori inimesi kümnelt erinevalt elualalt rahvusvahelise tähtsusega tippsaavutuste eest
Treas Treasurer varahoidja
VP Vice President asepresident
WC World Congress maailmakongress
WP World President JCI maailmaorganisatsiooni president