KutseRadar

Loengusarja eesmärk on tutvustada gümnasistidele (10-11 klass) erinevaid ameteid inimeste poolt, kes töötavad antud vallas ning aidata neil seeläbi teha informeeritud otsuseid oma ülikooli õpingute ja tuleviku karjääri osas. Peame oluliseks anda noortele lähem ülevaade erinevate elualade võludest ja valudest, et luua erialast siiski realistlik pilt. Fookus on ka arutelul antud ametite rollist tulevikus – kuidas muutuvad igapäevaülesanded, millised elulised oskused on vajalikud. Kuna see, mis on hinnas täna, meelitab küll paljusid noori, kuid ei pruugi olla vajalik 5-10 aasta pärast.

Esmase valiku teevad noored oma ülikooli eriala osas. Seetõttu, olemegi otsustanud tutvustada erinevaid ameteid läbi kindlate ülikooli erialade, millest nad on välja kasvanud. Seeläbi anname noortele arusaama, millised erinevad ametid on ühe erialaga seotud ja seega suurendada nende teadlikkust erinevate karjääride osas.

 Millal? 2021. aasta märts – aprill. Projekt läheb uuesti käima sel kevadel.

Kui soovid kaasa lüüa, siis Võta ühendust Kätliniga 🙂 katlinhalop@gmail.com