JCI ja EBS sõlmisid omavahel koostöölepingu

JCI Estonia ja Estonian Business School (EBS) sõlmisid suve hakul partnerluslepingu. EBS ja JCI tunnustavad üksteise senist tegevust noorte ettevalmistamisel nende edukaks tegutsemiseks äri- ja ettevõtluse valdkonnas, nende ettevõtlikkuse toetamisel ja ettevõtluskeskkonna arendamisel.

dscf7174a-768x313

Mõlemad lepingupooled hindavad senist koostööd viljakaks ning partnerluslepingu sõlmimisega väljendavad valmisolekut uuteks ja sisulisteks koostöövormideks nii praktikate kui õppetöö arenduse valdkonnas.

JCI Estonia president Kaire Valge kommenteeris partnerluslepingu sõlmimist järgmiselt:

“Meil on väga hea meel, et pärast pikki läbirääkimisi on koostööleping EBSiga allkirjastatud ja uued põnevad võimalused JCI-le arengukiirenduseks avanenud. “Nüüdsest saab igal aastal vähemalt üks JCI liige võimaluse minna EBSi tasuta doktoriõppesse. Lisaks akadeemilisele kõrgharidusele on meil võimalik osaleda ja täiendada oma teadmisi erinevatel avatud loengutel. Samuti on meil võimalik esitada JCI-le olulisi uurimisteemasid tudengite lõputööde jaoks ning saada seeläbi head sisendit organisatsiooni arendamiseks. Ühe kõige suurema väärtuse ja võimalusena näen praktika korras tudengite kaasamist JCI suurprojektide ja ettevõtmiste organiseerimisse ning elluviimisesse, mis toob endaga kindlasti kaasa põnevaid ja uudseid ideid ning suure potentsiaali uute liikmete näol. Ühiseid ettevõtmisi EBSiga jätkub nii selleks kui ka järgnevateks aastateks.”

Meid ühendab soov luua positiivseid muutuseid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ja pakkuda parimat võimalikku arengukiirendust!”